Sanal Kütüphane

Propaganda Kavramı, Kökeni, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Propaganda Kavramı, Kökeni, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Propaganda teriminin ilk kez 1622 yılında Roma Katolik kilisesi tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Protestan kiliselerinin ortaya çıkmaya başladığı zamana rastlayan bu dönemde Katolik kilisesi, öğretilerine karşı gelenleri propaganda yoluyla “yola getirmeyi” amaçlıyordu. Galile’nin “dünya güneşin etrafında dönüyor” savını Katolik kilisesi öğretilerine aykırı bulunca, Galile 1633 yılında Engizisyon mahkemesinde yargılandı ve mahkum edildi. Galile, bu bilimsel iddiasından zorla vazgeçirildi. Propaganda’nın “doğru olmayacağı” yönündeki genel kanının kökeninin de buraya dayandığı ifade edilmektedir.

Birinci dünya savaşındaki “propaganda” çalışmalarını anlattığı kitabında H.D. Lasswell, “anlamlı semboller ve sosyal iletişimin tüm biçimleriyle düşüncenin denetim altına alınmasını” propaganda olarak tanımlamaktadır. Lasswell’e göre propaganda “insan eylemini etkileme tekniği”dir.

Propaganda kavramının en önemli unsurunu kamuoyu oluşturmaktadır. Otoriter ve totaliter rejimlerde yönetenler ellerindeki tüm araçları kamuoyunu “tek yönde” oluşturmak için kullanırken, demokratik rejimlerde kamuoyu çok yönlü etkiler altında, baskı ve dayatmalardan uzak bir biçimde oluşmaktadır.

Propaganda; “bir fikri, doğruluk veya kesinliği ile bağlantısız olarak yaymak amacıyla kamuoyunun etkin biçimde uyarılması” şeklinde tanımlandığı gibi, “belirli bir fikir ve davranışın kökenini, bununla ilgili çıkarı, kullandığı yöntemleri, yaymak istediği içeriği ve benimseyenlerin karşılaşacağı sonuçları göz önünde tutarak, bu hususlardan birini, birkaçını ya da hepsini gözetmek suretiyle onu yayma ve kabul ettirme gayreti” olarak da ifade edilmektedir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı