Kategori Arşivleri: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hizmetleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hizmetleri Tarihi ve dini kayıtlardan elde edilen veriler ışığında iletişimin ilk insanın tarih sahnesine çıkışı ile başladığını söyleyebiliriz. Halkla İlişkiler Ajansları (ya da sıklıkla bilindiği üzere Halkla İlişkiler Acenteleri) bir markanın pazarlama kampanyasını tasarlamaktan ve halka sunmaktan sorumlu şirketlerdir. Bu nedenle “Halkla İlişkiler Ajansı” sözcüklerinden oluşmaktadır. Başka bir ifadesi ile İngiliz […]

Peirce’nin Göstergebilim Kuramı

Peirce’nin Göstergebilim Kuramı Peirce’nin göstergebilim ve mantık arasında ilişki kurarak ele aldığı tüm konuları göstergebilim konusu olarak görüp matematiksel kesinliğe yaklaşan gösterge kuramında; 3 parçalı model bulunur:

CRM (Customer Relationship Management) Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?

CRM (Customer Relationship Management) Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? CRM (Customer Relationship Management) ya da “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, firmaların mevcut veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür.