Boyun Ağrıları ve Boyun Fıtıkları

Boyun Ağrıları ve Boyun Fıtıkları

Boyun Ağrıları

Boyun omurları hareketli bir yapıya sahip olduğu için boyun ağrısı sık görülür. Erişkin yaş grubunda insanların yarısı yaşamlarında en az bir kez boyun ağrısı geçirmişlerdir.

Boyun ağrılarının en sık nedeni mekanik boyun ağrısı olarak tanımlanan kas-eklem ağrılarıdır. Çoğunlukla ters hareketler sonucu zorlanma, boyun kaslarını veya bağ dokuyu etkileyen küçük zedelenmeler nedeniyle olur. Bu ağrı 2-3 gün içerisinde giderek azalır ve 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Bazen kronikleşir ve stres, gerginlik, üzüntü sonrası veya soğuk hava akımları sonrası tutulma şeklinde akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Kötü postür bu ağrının en önemli nedenidir.

Boyun ağrısı; fibromyalji, omurga ve disk dejenerasyonu (spondiloz-kireçlenme), disk hernisi (boyun fıtığı), servikal omurgada kanal darlığı, artrit ve romatizmal hastalıklar, nadiren kanser veya menenjit nedeniyle gelişebilir.

Doktora ne zaman başvurulmalı?

  • Ağrı kola doğru yayılıyorsa,
  • Ellerde kollarda yanma, uyuşma ve güçsüzlük geliştiyse,
  • Ağrı kesiciler etkisiz kalıyorsa,
  • Ağrılar bir haftada geçmemişse,
  • Kaza ya da boyun veya başa alınan darbe sonrası ağn gelişiyorsa,
  • Bacaklarda güçsüzlük veya kol ve bacaklarda koordinasyon kaybı eşlik ediyorsa,
  • Boyun ağrısına ateş veya baş ağrısı eşlik ediyorsa,
  • Ense sertliği nedeniyle çeneyi göğüse değdirmekte zorlanıyorsa doktora başvurulmalıdır.

Boyun Fıtıkları

Travmalar, zorlamalar, kazalar veya yaş ilerledikçe disk merkezinin su içeriğini kaybetmesi yüzünden, disk yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapamaz hale gelebilir. Disk bozulmaya devam ettikçe dış tabakası da yırtılabilir ve diskin merkezi dış tabakadaki bir yırtıktan çıkarak sihirlerin ve omuriliğin yer aldığı boşluğa taşarak boyun fıtığına neden olur. Boyun fıtıkları diskteki dejenerasyon sonucu hafta veya aylar içinde yavaş yavaş ortaya çıktığı gibi, boyunda öne ani bükülme, başın geriye ani gerilmesi, kaza ya da düşme ile boyunda bükülme hareketleri veya ağır kaldırmaya bağlı boyun omurlarında gelişen ani stres sonucu gelişebilir. Bazen şiddetli bir hapşırık veya öksürük bile yapısı bozulmuş diskte fıtığın gelişimine yol açabilir. En şık C5-6 ve C6-7 düzeylerinde görülür.

Boyun fıtığında risk faktörleri:

Yaş: Yaşlandıkça disk içeriğindeki su miktarı azalır, kurumaya başlar, yavaş yavaş gücü ve esnekliği azalır

Yaşam tarzı: Hareketsiz, egzersiz ve spordan uzak yaşam, dengesiz beslenme, sigara kullanımı disk yapısını olumsuz etkiler. Yoğun stresli ve gergin yaşam ise kaslarda istemsiz kasılma ve spazma yol açar.

Duruş bozuklukları: Kambur duruş, uzun süreli boynu bükülü, yamuk veya gergin şekilde tutacak şekilde durulması veya bu pozisyonlarda koltukta veya kanapede uyuma alışkanlıkları, ergonomik olmayan koşullarda masa başı veya tezgahta çalışma. Yapısal bozukluklar: Boyun kaslarında, bağlarda zayıflık, omurga yapısal bozuklukları.

Ağırlık: Dengesiz ağır kaldırma tek taraflı ağır çanta taşıma vs.

Minör ve majör travmalar Boyuna veya başa alınan darbeler, motorlu araç kazalarında ani olarak boynun öne ve arkaya aşırı eğilmesi, boyun kütletme alışkanlığı vs.

Tanı

Boyun fıtığında tanı iyi bir muayene ile başlar. Hastanın şikayeti, hastalığın süreci ve gelişimi, tetikleyen koşullar sorgulanır. Ayrıntılı muayene ile kas kuvveti, duyu kayıpları ve reflekslere bakılır. Yumuşak doku ve fıtıklan görüntülemek için Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kemik yapıyı değerlendirmek için servikal röntgen veya bilgisayarlı tomografi (BT\ sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için elektromiyografi (EMG) tetkikleri istenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir