Böbrek Kistleri

Böbrek Kistleri

Böbrek hastalıklarının günlük pratiğinde sık rastlanan sorunlardan birisi tesadüfen saptanmış böbrek kistleridir. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya nükleer magnetik rezonans ile karnın başka bir amaçla incelenmesi sırasında görülen bir veya birkaç böbrek kisti, hastaları endişeye sevk etmektedir.

Böbrek kistleri çoğu kez iyi huylu olmakla beraber, niteliklerine göre önemli bir hastalık habercisi de olabilirler. Böbrek kistleri yapısal olarak tek katlı hücre dizisi ile çepeçevre sarılmış, içi idrar benzeri bir sıvı dolu keseciklerdir. Yaşlanma ile birlikte böbrekte kist oluşumu olasılığı artar. 50 yaş üstü bireylerin neredeyse yarısında kist saptanabilir.

Böbrek anatomik olarak iki kısımdan yapılmıştır. Bunlar böbreğin görevlerini yapan parankim kısmı ve idrarın toplandığı havuz (pelvis) bölümüdür. Pelvis kısmı üreter denilen idrar yolu ile devam eder, böylelikle idrarın mesaneye taşınması sağlanır. Parankim ise doku özellikleri ve görevleri birbirinden farklı korteks (kabuk) ve medulla (iç) olarak iki ayrı bölüme ayrılır. Kortekste kan plazmasının süzülerek temizlendiği glomerül denilen damar yumakları yerleşmişken, medulla kısmında ise süzülen plazma suyunun idrara dönüştürüldüğü kanallar (böbrek tüpleri) yer alır. Böbrek kistleri bu böbrek tüplerinden kaynaklanırlar.

Böbrek Kistleri” te bir düşünce

  1. Pingback: Böbreklerin Görevleri Nelerdir? - Yücel KESEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir