Etiket Arşivleri: Beynin Yapısı ve Özellikleri

Beynimizin Temel İşlevleri Nelerdir?

Beynimizin Temel İşlevleri Nelerdir? Beyin, tüm vücudun, organların sevk ve idare edildiği, merkezi sinir sisteminin en tepedeki kontrol merkezidir. Beyin, vücudun kontrol merkezidir. Vücudun düzenli olarak çalış­ımını düşüncelerin, duyguların ve hafızanın yönetilmesini sağlar. Beynin değişik bölmelerinin değişik görevleri vardır. En büyük arcanın adı “serebrum”dur (yani ön beyin).

Beyin ve Öğrenme

Beyin ve Öğrenme Beyin, vücudumuzun ve vücudumuzdaki her türlü fonksiyonun idare merkezidir. Beynin en büyük hususiyetlerinden bir tanesi öğrenme hâdisesinin merkezi olmasıdır. Öğrenme, beynimizde nasıl gerçekleşir? Öğrenilen bir bilgi nasıl hafızada tutulur? Bir bilgi beyinde nasıl muamele görür? Bu suallerin cevaplarını verebilmek için beynin yapısına ve işleyişine bakmak gerekir.