Bilim ve Teknoloji

Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?

Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?

Nükleer güç reaktöründe, aynen termik santrallarda olduğu gibi elde edilen ısı ile sudan buhar; buharın türbinleri döndürmesinden ise elektrik enerjisi elde ediliyor. Ancak prensip olarak birbirine çok benzeseler de aralarında çok önemli farklar var. Nükleer santrallar, termik santrallarda olduğu gibi dışarı karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi çevreye zararlı gaz salmaz ve kül bırakmaz.

Nükleer Santrallerin Çalışma Prensibi

1- Reaktör: Reaktörde fisyon sonucu termik enerji açığa çıkar ve birinci devre suyunu ısıtır.

2- Buhar üreticisi: Birinci devredeki yüksek basınçlı ve enerjili su, ikinci devredeki suyu ısıtır.

3- Türbin: Oluşan buhar, türbini çalıştırarak elektrik üretir. Çıkan kullanılmış buhar yoğuşturucuya gider.

4- Yoğuşturucu: Türbinlerdeki kullanılmış buhar, soğuk üçüncü devre suyu tarafından yoğuşturularak buharlaştırıcıya gönderilir. Sistem bu döngü içerisinde sürekli devam eder.

Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?
Şekil-1: Nükleer Santrallerin Çalışma Prensibi
Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?
Şekil-2: Nükleer Santrallerin Çalışma Prensibi
Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?
Şekil-3: Nükleer Santrallerin Çalışma Prensibi

Fisyonun Oluşumu

Bir nötronun, uranyum gibi ağır bir element atomunun çekirdeğine çarparak yutulması, bunun sonucunda bu atomun kararsız hale gelerek daha küçük iki veya daha fazla farklı çekirdeğe bölünmesi reaksiyonuna fisyon denir. Çok büyük enerjiler açığa çıkaran iki tür nükleer reaksiyon vardır. Bunlar büyük atom çekirdeklerinin parçalanması (fisyon) veya küçük atom çekirdeklerinin birleşmesi (füzyon) reaksiyonlarıdır. Henüz füzyona dayalı bir nükleer reaktör yok. Güneş, füzyon yoluyla enerji üretmekte.

Türkiye’nin ilk nükleer santralı 2012’de devreye alınacak

Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı 10 yıllık plana göre Türkiye’nin 165 milyar kilovatsaat olan yıllık elektrik tüketimi, her yıl ortalama yüzde 5 büyüme tahmini doğrultusunda 2012’de 200 milyar kilovatsaati aşacak. Su ve kömür gibi yerli kaynakların tamamı kullanılsa bile Türkiye, en az 40 milyar kilovatsaatlik açıkla karşı karşıya kalacak. Bu noktada iki alternatif öne çıkarken, ya doğalgaz ithalatı (2005 faturası 6 milyar dolar) artırılacak ya da nükleer santral devreye girecek.

Uranyumun Serüveni

Uranyum, radyoaktif özelliği düşük olan bir elementtir. Reaktörde tepkimeye tabi tutulmadan önce lastik bir eldivenle bile tutulabilir. Günümüzde nükleer santrallarda yakıt olarak uranyumdioksit (UO2) tercih edilmektedir. UO2 önce toz haline getirilip sonra 1 cm çap ve yüksekliğinde küçük silindirler şeklinde sıkıştırılır. Daha sonra fırında pişirilerek seramik yakıt lokması haline getirilen bu silindirler 4 m uzunluğunda ince bir metal zarf içine yerleştirilerek yakıt çubukları elde edilir. Büyük bir reaktörde bu yakıt çubuklarından yaklaşık 50.000 tane vardır.

Türkiye’de Nükleer Enerji ve Santrallerin Durumu

Türkiye’nin mevcut durumunda henüz aktif enerji üreten bir nükleer santrali bulunmamaktadır. Ancak etüdü yapılmış ve plana alınmış iki adet santral projesi mevcuttur. Santrallerin bir tanesi ve ilki Mersin ili Akkuyu lokasyonuna yapılması öngörülmüş, etüd ve planları yapılarak ihale çalışması tamamlanmıştır. Rus kaynaklı bir şirket ihaleyi almış ve inşaat çalışmaları henüz devam etmektedir.

Diğer santral projesinin ise Sinop ili İnceburun lokasyonuna yapılması planlanmaktadır.

Dünyadaki Nükleer Enerji Santralleri

Harita-1: Dünyadaki Nükleer Santraller Haritası

İlgini çeker mi acaba?

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı