Doğal Seleksiyon Nedir?

Doğal Seleksiyon Nedir?

Doğal seleksiyon, aynı zamanda “en sağlam olanın hayatta kalması” olarak da bilinen bir süreçtir. Ne zaman bir bitki veya bir hayvan türü ortaya çıksa; genlerdeki küçük değişiklikler, yavruyu, ebeveyninden biraz daha farklı bir hâle getirir.

Bazen bu değişiklikler yavruyu, ebeveyninden daha başarılı bir hâle getirir. Örneğin, daha uzun boylu bir zürafa diğer zürafalardan daha yükseklerde ot bulabilir, böylece daha çok yiyecek elde edebilir. Sonuç olarak daha sağlıklı ve güçlü hâle gelir. Muhtemelen daha başarılı bir şekilde ürer ve uzun boynunun genlerini yavrusuna da taşır. Diğer genler zararlı olabilir; bu genleri taşıyan hayvanlar daha başarısızdır ve sonunda ölür.

Doğal seleksiyon teorisi, birbiriyle çok yakından akraba olan bireylerin arasındaki geniş çeşitliliği temel almaktadır. Genellikle, hiçbir türün iki i üyesi birbirine tamamen benzemez. Her birinin, büyüklük, görüntü, soğuğa veya diğer sert koşullara dayanıklılık gösterme gibi özellikleri, kendine has kombinasyonlardan oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir