Bir Genin Baskın Ya da Çekinik (Dominant-Resesif) Olmasını Belirleyen Şey Nedir?

Bir Genin Baskın Ya da Çekinik (Dominant-Resesif) Olmasını Belirleyen Şey Nedir?

Bir genin baskın ya da çekinik olmasını belirleyen şey, kendisini ilgili fenotipte (gözlenebilir karakterde) gösterebilme özelliğidir. Öncelikle bir gende baskın ya da çekinik özelliği ortaya çıkaracak bir alel farklılığı (çeşitlilik sağlayan gen formu) olmalı.

Bir gendeki alel farklılıklarından biri (örneğin A) diğer aleldeki (örneğin a) fenotip etkiyi tamamen örtebiliyorsa, “A” baskın ve “a” çekinik olarak tanımlanır. Örneğin, Mendel deneylerindeki “düzgün” ve “buruşuk” bezelye fenotiplerini kodlayan gendeki “düzgün” aleli (A) “buruşuk” aleline (a) baskındır. Hem AA hem de Aa alellerini taşıyan bireyler “düzgün” fenotipini gösterirler. Sadece aa alellerini taşıyan bi­reylerse “buruşuk”tur. Aa alellerini taşıyanlar “düzgün” ve “buruşuk” fenotipi arasında bir feno­tip gösteriyor olsalardı, A aleli baskın kabul edilmezdi. Büyük ihtimalle bu gen bezelye yüzey karakterini belirleyen proteinlerden bir tanesini kodlamaktadır. A alel çeşitliliğine sahip gen kop­yası, kendi başına yeterli proteini sentezleyebiliyor ki, hem AA hem de Aa bezelyeleri düzgün bir yüzeye sahip oluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir